• หมอพักทานข้าว 15.00-16.00 น.
  • ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบก่อนทำการนัดหมายทุกครั้ง
  • การสนทนาทางไลน์ไม่ถือเป็นการจองคิวในทุกกรณี
ตารางเวร คุยกับหมอ

26 November 2022 16:04

ตอบแชท 10.00-18.00 น. หากติดภารกิจอาจไม่ได้เข้ามาตอบค่ะ